Say goodbye to the summer….

wheat_fields

We nemen afscheid van de zomer. De kleuren die we met de camera hebben vastgelegd zijn zo mooi … Al degenen die voor een sessie zijn gekomen, kunnen de foto’s opnieuw bekijken en deze herinnering voor altijd hebben. Maar herfst en winter bieden ons ook een prachtig kleurenpalet. Denk niet twee keer na en bel ons voor een fotosessie.


We say goodbye to summer. The colors that we have captured with the camera are so beautiful … All those who have come for a session can see the pictures again and have this memory forever. But autumn and winter also offer us a wonderful color palette. Do not think twice and call us for a photo session.

Leave a Reply